Jsme Váš spokojený spánek

Společenská odpovědnost

Firma AHORN patří mezi významné podniky působící v Jihomoravském kraji. Jsme hrdí na to, že můžeme pomoci rozvíjet náš region a přispět tak ke zvýšení kvality života. V průběhu roku se věnujeme různorodým aktivitám, které přispívají např. ke zlepšení životního prostředí, ochraně krajiny či spolupráci s místními spolky.

Uskutečněné aktivity můžete dohledat na sociálních sítích pod #JsmeAHORN nebo i v našich Aktualitách.

listopad 2020

Výsadba nové aleje ve Vlkoši

Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Chrast Vlkoš jsme pomohli vysázet stromky v obci Vlkoš. Podporujeme tak přírodu a životní prostředí přímo v našem okolí.
září 2020

Město Hodonín ocenilo firmu AHORN a další dobrovolníky za jejich nezištnou pomoc

Koncertem poděkovalo město Hodonín dobrovolníkům, kteří různými způsoby nezištně a ve svém volném čase pomáhali jiným v době jarní koronavirové krize.
září 2020

Vítání prvňáčků v ZŠ Vlkoš

I letos jsme byli přítomni při slavnostním vítáním prvňáčků v místní škole. Dětem jsme darovali výtvarné potřeby.
květen 2020

Jarní kolekce ekologických reklamních předmětů

V duchu společenské odpovědnosti a ekologického smýšlení jsme vybrali pro naše obchodní partnery a zákazníky vychytané novinky z oblasti firemních reklamních předmětů.
duben 2020

AHORN mimořádně pomáhá šitím roušek

V době nárůstu koronaviru neleníme a pomáháme, kde se dá. Obrovská solidarita, kterou všude vnímáme, nás hřeje u srdce.
leden 2020

Kalendář mazlíčků AHORN 2020

K 25. výročí firmy byl vytvořen originální kalendář s dobročinným úmyslem na téma Naši domácí mazlíčci.
říjen 2019

Den za obnovu lesa

Den za obnovu lesa je největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. I my jako firma jsme byli u toho a aktivně jsme se zapojili.